Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 03:52

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ανθούσης100.00%
(4 / 4)
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ57.89%57.8885%1.7558828433949.74%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 495495 42.71%42.71% 488 57.89%
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 428428 36.93%36.93% 355 42.11%
Γέρακα100.00%
(33 / 33)
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ73.81%73.8121%17.0848.8508.35549548.20%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6.6176.617 57.80%57.80% 6.167 73.81%
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.9561.956 17.09%17.09% 2.188 26.19%
Παλλήνης100.00%
(29 / 29)
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ50.98%50.9832%14.7646.7536.25549854.26%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3.4323.432 37.36%37.36% 3.189 50.98%
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.6092.609 28.40%28.40% 3.066 49.02%