Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 04:27

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Βαρδουσίων100.00%
(13 / 13)
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ59.57%59.5687%2.143378371782.36%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 382382 56.68%56.68% 221 59.57%
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 222222 32.94%32.94% 150 40.43%
Ευπαλίου100.00%
(23 / 23)
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ55.77%55.7654%6.8612.6942.54115360.73%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.5641.564 41.82%41.82% 1.417 55.77%
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.2051.205 32.22%32.22% 1.124 44.23%
Λιδορικίου100.00%
(20 / 20)
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ51.85%51.8464%4.2951.3861.3543267.73%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 720720 34.85%34.85% 702 51.85%
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.0031.003 48.55%48.55% 652 48.15%
Τολοφώνος100.00%
(13 / 13)
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ58.90%58.8953%3.3121.6121.5575551.33%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.1101.110 51.97%51.97% 917 58.90%
ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 583583 27.29%27.29% 640 41.10%