Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 04:11

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αγράφων100.00%
(10 / 10)
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ72.17%72.1675%2.001817812559.17%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640640 57.61%57.61% 586 72.17%
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 250250 22.50%22.50% 226 27.83%
Απεραντίων100.00%
(12 / 12)
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ64.14%64.1392%3.1181.1391.1211863.47%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 820820 51.90%51.90% 719 64.14%
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 528528 33.42%33.42% 402 35.86%
Ασπροποτάμου100.00%
(10 / 10)
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ58.07%58.0707%2.3921.0581.0471155.77%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 494494 35.31%35.31% 608 58.07%
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 440440 31.45%31.45% 439 41.93%
Βίνιανης100.00%
(7 / 7)
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ56.83%56.8276%1.5877437251853.18%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 459459 54.32%54.32% 412 56.83%
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 203203 24.02%24.02% 313 43.17%
Φραγκίστας100.00%
(12 / 12)
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ61.55%61.5464%2.8019949702464.51%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 370370 27.33%27.33% 597 61.55%
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 409409 30.21%30.21% 373 38.45%