Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 03:42

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ανθηδώνος100.00%
(10 / 10)
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ67.32%67.3219%4.6952.5472.44210545.75%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 1.0641.064 34.12%34.12% 1.644 67.32%
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 816816 26.17%26.17% 798 32.68%
Αυλίδος100.00%
(13 / 13)
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ67.27%67.2722%6.0263.4463.30314342.81%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 1.7631.763 42.42%42.42% 2.222 67.27%
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.0021.002 24.11%24.11% 1.081 32.73%
Ληλαντίων100.00%
(30 / 30)
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ60.70%60.7049%14.1457.8507.57627444.50%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 3.2673.267 35.09%35.09% 4.599 60.70%
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.0093.009 32.32%32.32% 2.977 39.30%
Νέας Αρτάκης100.00%
(14 / 14)
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ67.49%67.4928%7.2363.6113.47014150.10%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 1.4331.433 31.78%31.78% 2.342 67.49%
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.1511.151 25.53%25.53% 1.128 32.51%
Χαλκιδέων100.00%
(88 / 88)
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ61.59%61.5889%45.83021.22720.27894953.68%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 8.8508.850 33.27%33.27% 12.489 61.59%
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7.4027.402 27.83%27.83% 7.789 38.41%