Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 07:43

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ελυμνίων100.00%
(14 / 14)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ58.88%58.8778%5.2832.8232.70911446.56%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.4181.418 45.45%45.45% 1.595 58.88%
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 881881 28.24%28.24% 1.114 41.12%
Κηρέως100.00%
(18 / 18)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ51.84%51.8388%6.8643.4993.39910049.02%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.0301.030 24.80%24.80% 1.762 51.84%
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.5181.518 36.54%36.54% 1.637 48.16%
Νηλέως100.00%
(10 / 10)
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ71.22%71.2225%3.1281.4991.4564352.08%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.0161.016 57.86%57.86% 1.037 71.22%
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 501501 28.53%28.53% 419 28.78%