Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 05:14

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Βαγίων100.00%
(6 / 6)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ71.40%71.3967%3.1551.4191.3467355.02%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 998998 52.01%52.01% 961 71.40%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 584584 30.43%30.43% 385 28.60%
Θηβαίων100.00%
(42 / 42)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ66.06%66.0648%19.9308.5688.03053857.01%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.7255.725 49.52%49.52% 5.305 66.06%
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.3452.345 20.28%20.28% 2.725 33.94%
Θίσβης100.00%
(12 / 12)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ62.64%62.6374%4.5271.1671.0927574.22%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 951951 45.48%45.48% 684 62.64%
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 483483 23.10%23.10% 408 37.36%
Πλαταιών100.00%
(11 / 11)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ63.56%63.5646%4.7711.9481.77317559.17%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.2121.212 42.77%42.77% 1.127 63.56%
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 741741 26.15%26.15% 646 36.44%