Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 04:34

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αροανίας100.00%
(13 / 13)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ62.71%62.709%2.9121.2151.1961958.28%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 885885 48.73%48.73% 750 62.71%
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 657657 36.18%36.18% 446 37.29%
Καλαβρύτων100.00%
(37 / 37)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ57.81%57.8121%8.3093.9733.8858852.18%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.6272.627 51.25%51.25% 2.246 57.81%
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.8571.857 36.23%36.23% 1.639 42.19%
Λευκασίου100.00%
(18 / 18)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ60.70%60.7006%4.3751.5941.5702463.57%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 932932 40.84%40.84% 953 60.70%
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.0161.016 44.52%44.52% 617 39.30%
Παϊων100.00%
(10 / 10)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ58.14%58.1423%2.4998468291766.15%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 581581 44.42%44.42% 482 58.14%
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 572572 43.73%43.73% 347 41.86%