Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 07:03

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αντιρρίου100.00%
(7 / 7)
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ51.87%51.873%3.0241.6281.5755346.16%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 244244 12.15%12.15% 817 51.87%
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 367367 18.27%18.27% 758 48.13%
Αποδοτίας100.00%
(21 / 21)
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ57.58%57.5792%3.7578988841476.10%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 515515 35.03%35.03% 509 57.58%
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 393393 26.73%26.73% 375 42.42%
Ναυπάκτου100.00%
(42 / 42)
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ52.29%52.2905%17.9989.5579.32123646.90%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.8832.883 26.04%26.04% 4.874 52.29%
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.4422.442 22.06%22.06% 4.447 47.71%
Πλατάνου100.00%
(14 / 14)
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ70.71%70.7143%3.691566560684.67%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 424424 47.96%47.96% 396 70.71%
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 169169 19.12%19.12% 164 29.29%
Πυλλήνης100.00%
(12 / 12)
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ60.06%60.0642%2.8439569342266.37%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 440440 31.21%31.21% 561 60.06%
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 223223 15.82%15.82% 373 39.94%
Χάλκειας100.00%
(10 / 10)
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ65.88%65.878%3.7091.6461.6064055.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 290290 13.02%13.02% 1.058 65.88%
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 258258 11.58%11.58% 548 34.12%