Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:48

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αχιλλείων100.00%
(26 / 26)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ63.74%63.7381%11.4344.6164.29132559.63%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1.7241.724 30.94%30.94% 2.735 63.74%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 1.8601.860 33.38%33.38% 1.556 36.26%
Ερεικούσσης100.00%
(1 / 1)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ51.24%51.2397%601122121179.70%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 7575 46.30%46.30% 62 51.24%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 7474 45.68%45.68% 59 48.76%
Κερκυραίων100.00%
(69 / 69)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ66.41%66.4084%34.22213.61712.64697160.21%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 5.3815.381 32.30%32.30% 8.398 66.41%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 4.4704.470 26.83%26.83% 4.248 33.59%
Μαθρακίου100.00%
(1 / 1)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ88.89%88.8889%5439290283.06%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 9696 62.75%62.75% 80 88.89%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 2121 13.73%13.73% 10 11.11%
Οθωνών100.00%
(1 / 1)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ71.52%71.5232%581155151473.32%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 147147 62.29%62.29% 108 71.52%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 7979 33.47%33.47% 43 28.48%
Παλαιοκαστριτών100.00%
(13 / 13)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ58.57%58.5707%4.3112.0351.93110452.80%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 791791 32.89%32.89% 1.131 58.57%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 747747 31.06%31.06% 800 41.43%
Παρελίων100.00%
(17 / 17)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ63.40%63.3967%7.4293.1882.99719157.09%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1.4151.415 37.67%37.67% 1.900 63.40%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 1.1551.155 30.75%30.75% 1.097 36.60%
Φαιάκων100.00%
(14 / 14)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ69.47%69.4685%5.9462.5832.42715656.56%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1.0541.054 31.93%31.93% 1.686 69.47%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 771771 23.36%23.36% 741 30.53%