Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 03:39

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ασπροποτάμου100.00%
(9 / 9)
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ54.96%54.9598%2.231751746566.34%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 721721 52.90%52.90% 410 54.96%
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 330330 24.21%24.21% 336 45.04%
Βασιλικής100.00%
(7 / 7)
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ58.31%58.3062%3.0401.2791.2285157.93%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 408408 23.90%23.90% 716 58.31%
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 436436 25.54%25.54% 512 41.69%
Καλαμπάκας100.00%
(31 / 31)
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ58.69%58.6854%13.0376.8966.77012647.10%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3.3173.317 43.93%43.93% 3.973 58.69%
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.2753.275 43.38%43.38% 2.797 41.31%
Καστανιάς100.00%
(7 / 7)
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ61.89%61.894%2.1759008871358.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 579579 48.86%48.86% 549 61.89%
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 455455 38.40%38.40% 338 38.11%
Κλεινοβού100.00%
(9 / 9)
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ53.45%53.4471%3.2921.5481.5232552.98%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.0811.081 52.86%52.86% 814 53.45%
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 655655 32.03%32.03% 709 46.55%
Μαλακασίου100.00%
(7 / 7)
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ54.39%54.388%3.0528798661371.20%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 776776 58.04%58.04% 471 54.39%
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 436436 32.61%32.61% 395 45.61%
Τυμφαίων100.00%
(11 / 11)
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ60.78%60.7808%3.3311.1391.1271265.81%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 697697 43.67%43.67% 685 60.78%
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 601601 37.66%37.66% 442 39.22%
Χασίων100.00%
(17 / 17)
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ56.88%56.8845%5.9712.4872.4335458.35%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.0201.020 34.67%34.67% 1.384 56.88%
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.2921.292 43.92%43.92% 1.049 43.12%