Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:13

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αργαλαστής100.00%
(6 / 6)
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ54.72%54.7225%2.2671.0771.0275052.49%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 530530 40.74%40.74% 562 54.72%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 460460 35.36%35.36% 465 45.28%
Αφετών100.00%
(7 / 7)
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ64.31%64.3057%2.3931.0941.0732154.28%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 660660 49.51%49.51% 690 64.31%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 500500 37.51%37.51% 383 35.69%
Μηλεών100.00%
(7 / 7)
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ70.69%70.6897%3.2221.5041.4505453.32%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 869869 43.36%43.36% 1.025 70.69%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 544544 27.15%27.15% 425 29.31%
Σηπιάδος100.00%
(6 / 6)
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ64.50%64.4976%2.3881.1161.0457153.27%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 655655 49.36%49.36% 674 64.50%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 378378 28.49%28.49% 371 35.50%
Τρικερίου100.00%
(4 / 4)
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ68.71%68.705%1.7175735561766.63%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 427427 57.39%57.39% 382 68.71%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 250250 33.60%33.60% 174 31.30%