Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 04:09

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Νεβρόπολης Αγράφων100.00%
(12 / 12)
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ50.95%50.947%4.2702.1512.1123949.63%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.1091.109 42.92%42.92% 1.076 50.95%
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.3641.364 52.79%52.79% 1.036 49.05%
Πλαστήρα100.00%
(10 / 10)
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ60.98%60.9814%3.9142.1392.0994045.35%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.2891.289 52.98%52.98% 1.280 60.98%
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.0001.000 41.10%41.10% 819 39.02%