Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 03:46

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ιτάμου100.00%
(17 / 17)
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ59.77%59.769%5.3962.1571.99116660.03%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.1561.156 37.16%37.16% 1.190 59.77%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1.0201.020 32.79%32.79% 801 40.23%
Καλλιφωνίου100.00%
(10 / 10)
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ61.38%61.3802%3.8311.5801.5077358.76%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 702702 32.14%32.14% 925 61.38%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 863863 39.51%39.51% 582 38.62%
Κάμπου100.00%
(13 / 13)
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ67.20%67.1971%5.6602.5722.45112154.56%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.2181.218 33.70%33.70% 1.647 67.20%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 984984 27.23%27.23% 804 32.80%
Καρδίτσας100.00%
(63 / 63)
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ70.03%70.0298%31.62813.52412.73678857.24%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.8277.827 42.15%42.15% 8.919 70.03%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 4.7784.778 25.73%25.73% 3.817 29.97%
Μητρόπολης100.00%
(14 / 14)
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ72.97%72.973%4.9922.1832.07211156.27%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.6281.628 49.41%49.41% 1.512 72.97%
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 822822 24.95%24.95% 560 27.03%