Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 07:34

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αετομηλίτσης100.00%
(1 / 1)
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ51.92%51.9231%2665252080.45%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5454 44.26%44.26% 27 51.92%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5454 44.26%44.26% 25 48.08%
Διστράτου100.00%
(1 / 1)
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ60.42%60.4167%632244240461.39%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2828 9.24%9.24% 145 60.42%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 118118 38.94%38.94% 95 39.58%
Κόνιτσας100.00%
(30 / 30)
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ61.65%61.6549%7.8963.0742.97310161.07%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.3911.391 38.15%38.15% 1.833 61.65%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.3161.316 36.09%36.09% 1.140 38.35%
Μαστοροχωρίων100.00%
(12 / 12)
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ50.71%50.7082%3.4527387063278.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 420420 37.07%37.07% 358 50.71%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 252252 22.24%22.24% 348 49.29%
Φούρκας100.00%
(1 / 1)
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ65.45%65.4545%2675555079.40%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5454 56.25%56.25% 36 65.45%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3535 36.46%36.46% 19 34.55%