Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:17

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ανατολικού Ζαγορίου100.00%
(15 / 15)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ56.45%56.4479%2.9191.3111.2951655.09%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 699699 43.50%43.50% 731 56.45%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 614614 38.21%38.21% 564 43.55%
Βοβούσης100.00%
(1 / 1)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ56.49%56.4885%306134131356.21%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8282 45.56%45.56% 74 56.49%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5959 32.78%32.78% 57 43.51%
Κεντρικού Ζαγορίου100.00%
(15 / 15)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ50.05%50.0478%2.4051.0721.0452755.43%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 473473 33.91%33.91% 523 50.05%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 460460 32.97%32.97% 522 49.95%
Παπίγκου100.00%
(1 / 1)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ59.32%59.322%347122118464.84%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1414 6.70%6.70% 70 59.32%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3737 17.70%17.70% 48 40.68%
Τύμφης100.00%
(12 / 12)
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ65.92%65.9223%2.1201.0511.0302150.42%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 673673 48.63%48.63% 679 65.92%
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 239239 17.27%17.27% 351 34.08%