Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 03:28

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αμφίπολης100.00%
(10 / 10)
ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ51.88%51.8784%3.9781.7341.6775756.41%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 690690 31.14%31.14% 870 51.88%
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 690690 31.14%31.14% 807 48.12%
Κορμίστας100.00%
(8 / 8)
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ59.43%59.427%3.5831.1201.0823868.74%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 563563 39.48%39.48% 643 59.43%
ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 384384 26.93%26.93% 439 40.57%
Πρώτης100.00%
(7 / 7)
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ50.86%50.8642%3.4591.2721.2155763.23%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 512512 28.65%28.65% 618 50.86%
ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 561561 31.39%31.39% 597 49.14%
Ροδολίβους100.00%
(8 / 8)
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ76.15%76.1468%3.5201.6091.5268354.29%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1.0641.064 54.65%54.65% 1.162 76.15%
ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 327327 16.80%16.80% 364 23.85%