Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/04/2023 04:54

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ελαφίνας100.00%
(19 / 19)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52.90%52.8996%7.1503.4763.3977951.38%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.4391.439 33.37%33.37% 1.797 52.90%
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1.5251.525 35.37%35.37% 1.600 47.10%
Κατερίνης100.00%
(105 / 105)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ51.57%51.5665%52.22723.62822.72690254.76%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.0747.074 24.03%24.03% 11.719 51.57%
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 8.8938.893 30.21%30.21% 11.007 48.43%
Κορινού100.00%
(19 / 19)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ66.73%66.7254%8.6203.4993.4059459.41%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.4071.407 31.69%31.69% 2.272 66.73%
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1.1401.140 25.68%25.68% 1.133 33.27%
Παραλίας100.00%
(15 / 15)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ58.12%58.124%7.1203.2493.14510454.37%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.1941.194 30.11%30.11% 1.828 58.12%
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1.1121.112 28.05%28.05% 1.317 41.88%
Πέτρας100.00%
(18 / 18)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ58.04%58.0405%7.2664.0243.89912544.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.5441.544 32.66%32.66% 2.263 58.04%
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1.4891.489 31.49%31.49% 1.636 41.96%
Πιερίων100.00%
(7 / 7)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ56.02%56.0152%3.6001.8771.8374047.86%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 804804 36.15%36.15% 1.029 56.02%
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 847847 38.08%38.08% 808 43.98%