Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 03:26

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ανθεμίων100.00%
(18 / 18)
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ52.14%52.1363%7.9964.2884.16612246.37%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.2102.210 43.26%43.26% 2.172 52.14%
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.0662.066 40.44%40.44% 1.994 47.86%
Ειρηνούπολης100.00%
(10 / 10)
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ55.32%55.3174%4.4232.4212.3794245.26%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.2901.290 46.82%46.82% 1.316 55.32%
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.0431.043 37.86%37.86% 1.063 44.68%
Νάουσας100.00%
(43 / 43)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ50.24%50.2377%20.69710.3049.88541950.22%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.9053.905 31.48%31.48% 4.966 50.24%
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.4783.478 28.04%28.04% 4.919 49.76%