Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 05:22

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αποστόλου Παύλου100.00%
(21 / 21)
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ60.03%60.0311%9.8384.0163.85815859.18%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.2432.243 40.52%40.52% 2.316 60.03%
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΙΟΥΛΑ) 1.1001.100 19.87%19.87% 1.542 39.97%
Βεργίνας100.00%
(8 / 8)
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ56.82%56.8167%3.4961.5771.5334454.89%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 797797 39.01%39.01% 871 56.82%
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΙΟΥΛΑ) 296296 14.49%14.49% 662 43.18%
Βέροιας100.00%
(82 / 82)
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ59.42%59.4192%38.17415.92715.28863958.28%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.0948.094 36.22%36.22% 9.084 59.42%
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΙΟΥΛΑ) 4.0824.082 18.27%18.27% 6.204 40.58%
Δοβρά100.00%
(13 / 13)
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ62.10%62.0952%6.1552.7002.6257556.13%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.4561.456 37.76%37.76% 1.630 62.10%
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΙΟΥΛΑ) 569569 14.76%14.76% 995 37.90%
Μακεδονίδος100.00%
(9 / 9)
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ52.27%52.2678%3.3761.4681.3897956.52%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 611611 30.23%30.23% 726 52.27%
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΙΟΥΛΑ) 583583 28.85%28.85% 663 47.73%