Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 07:32

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αλεξάνδρειας100.00%
(38 / 38)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50.07%50.0737%17.7739.1668.82334348.43%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.5733.573 32.07%32.07% 4.418 50.07%
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.6532.653 23.81%23.81% 4.405 49.93%
Αντιγονιδών100.00%
(17 / 17)
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ59.07%59.0711%5.5252.8402.7568448.60%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.4601.460 41.23%41.23% 1.628 59.07%
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 888888 25.08%25.08% 1.128 40.93%
Μελίκης100.00%
(19 / 19)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ53.97%53.9736%7.8914.2824.16511745.74%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.0241.024 19.58%19.58% 2.248 53.97%
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.3291.329 25.41%25.41% 1.917 46.03%
Πλατέος100.00%
(27 / 27)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50.47%50.47%11.6965.4205.21320753.66%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.1082.108 30.35%30.35% 2.631 50.47%
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.8091.809 26.05%26.05% 2.582 49.53%