Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 27/03/2023 06:26

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Θερμών100.00%
(5 / 5)
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ56.84%56.8354%2.4008097901966.29%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ 334334 33.57%33.57% 449 56.84%
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ 390390 39.20%39.20% 341 43.16%
Κοτύλης100.00%
(8 / 8)
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ52.24%52.244%3.2481.8331.7389543.57%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ 570570 30.56%30.56% 908 52.24%
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ 533533 28.58%28.58% 830 47.76%
Μύκης100.00%
(28 / 28)
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ53.72%53.7179%13.5838.6688.33833036.18%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ 2.1992.199 25.48%25.48% 4.479 53.72%
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ 2.6452.645 30.65%30.65% 3.859 46.28%
Σατρών100.00%
(2 / 2)
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ50.85%50.8475%1.1024244131161.52%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ 158158 30.38%30.38% 210 50.85%
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ 245245 47.12%47.12% 203 49.15%