Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 03:49

Σύγκριση με:

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Δράμας100.00%
(106 / 106)
ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ53.90%53.903%51.81022.28121.1251.15656.99%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 9.1289.128 33.03%33.03% 11.387 53.90%
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 6.9806.980 25.26%25.26% 9.738 46.10%
Σιδηρονέρου100.00%
(3 / 3)
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ52.96%52.9586%963346338864.07%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 181181 30.89%30.89% 179 52.96%
ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 206206 35.15%35.15% 159 47.04%