Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 02/07/2022 05:05

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αχιλλείων100.00%
(26 / 26)
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)33.38%33.3812%11.4346.0165.57244447.38%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 1.860 33.38%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1.724 30.94%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 393 7.05%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 355 6.37%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 339 6.08%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 325 5.83%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 185 3.32%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180 3.23%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 119 2.14%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 92 1.65%
Ερεικούσσης100.00%
(1 / 1)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ46.30%46.2963%601168162672.05%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 75 46.30%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 74 45.68%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 7 4.32%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 3 1.85%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 1.23%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 0.62%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 0.00%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0.00%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 0 0.00%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0.00%
Κερκυραίων100.00%
(69 / 69)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ32.30%32.3009%34.22217.51016.65985148.83%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 5.381 32.30%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 4.470 26.83%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 1.526 9.16%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1.458 8.75%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.257 7.55%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 973 5.84%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 597 3.58%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 542 3.25%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 302 1.81%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 153 0.92%
Μαθρακίου100.00%
(1 / 1)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ62.75%62.7451%543160153770.53%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 96 62.75%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 21 13.73%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 19 12.42%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 6 3.92%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 5 3.27%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 1.96%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 1.31%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0.65%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 0.00%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 0.00%
Οθωνών100.00%
(1 / 1)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ62.29%62.2881%581244236858.00%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 147 62.29%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 79 33.47%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 7 2.97%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2 0.85%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 0.42%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 0 0.00%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 0.00%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0.00%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 0.00%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 0.00%
Παλαιοκαστριτών100.00%
(13 / 13)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ32.89%32.8898%4.3112.5712.40516640.36%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 791 32.89%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 747 31.06%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 204 8.48%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 165 6.86%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 141 5.86%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 137 5.70%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 109 4.53%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 53 2.20%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41 1.70%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 0.71%
Παρελίων100.00%
(17 / 17)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ37.67%37.6731%7.4294.1023.75634644.78%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1.415 37.67%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 1.155 30.75%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 287 7.64%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 247 6.58%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 204 5.43%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 188 5.01%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86 2.29%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 73 1.94%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 65 1.73%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36 0.96%
Φαιάκων100.00%
(14 / 14)
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ31.93%31.9297%5.9463.5343.30123340.57%
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1.054 31.93%
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) 771 23.36%
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) 533 16.15%
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 308 9.33%
ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 192 5.82%
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 186 5.63%
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 87 2.64%
ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ 70 2.12%
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 2.09%
ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 31 0.94%