Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 02/07/2022 05:49

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Αετομηλίτσης100.00%
(1 / 1)
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ44.26%44.2623%266125122353.01%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 44.26%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 54 44.26%
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 10.66%
ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 0.82%
Διστράτου100.00%
(1 / 1)
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ48.84%48.8449%6323213031849.21%
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 148 48.84%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 118 38.94%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 9.24%
ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 2.97%
Κόνιτσας100.00%
(30 / 30)
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ38.15%38.1514%7.8963.7443.6469852.58%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.391 38.15%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.316 36.09%
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 828 22.71%
ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 111 3.04%
Μαστοροχωρίων100.00%
(12 / 12)
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ37.07%37.0697%3.4521.1711.1333866.08%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 420 37.07%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 252 22.24%
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 238 21.01%
ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 223 19.68%
Φούρκας100.00%
(1 / 1)
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ56.25%56.25%2679796163.67%
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 54 56.25%
ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 36.46%
ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 4.17%
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 3.13%