Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 04/07/2022 11:30

Δημοτική Ενότητα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
Ανατολικού Ζαγορίου100.00%
(15 / 15)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ43.50%43.4972%2.9191.6491.6074243.51%
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 699 43.50%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 614 38.21%
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 294 18.30%
Βοβούσης100.00%
(1 / 1)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ45.56%45.5556%306183180340.20%
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 82 45.56%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59 32.78%
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 39 21.67%
Κεντρικού Ζαγορίου100.00%
(15 / 15)
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ33.91%33.9068%2.4051.4551.3956039.50%
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 473 33.91%
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 462 33.12%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 460 32.97%
Παπίγκου100.00%
(1 / 1)
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ75.60%75.5981%347213209438.62%
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 158 75.60%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 17.70%
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 6.70%
Τύμφης100.00%
(12 / 12)
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ48.63%48.6272%2.1201.4221.3843832.92%
ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 673 48.63%
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 472 34.10%
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 239 17.27%