Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 30/05/2023 04:50

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΑΔΕΛΕ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ52.41%52.4138%1.080730725532.41%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 395395 49.81%49.81% 380 52.41%
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 338338 42.62%42.62% 345 47.59%
Ανα Τμήμα
ΑΜΝΑΤΟΣ100.00%
(2 / 2)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ57.92%57.9235%319185183242.01%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 101101 48.10%48.10% 106 57.92%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 8282 39.05%39.05% 77 42.08%
Ανα Τμήμα
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ81.01%81.0127%1087979026.85%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7373 82.95%82.95% 64 81.01%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1515 17.05%17.05% 15 18.99%
Ανα Τμήμα
ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ68.54%68.5393%272179178134.19%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 119119 57.77%57.77% 122 68.54%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 6464 31.07%31.07% 56 31.46%
Ανα Τμήμα
ΕΡΦΟΙ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ53.16%53.1579%638384380439.81%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 242242 52.38%52.38% 202 53.16%
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 178178 38.53%38.53% 178 46.84%
Ανα Τμήμα
ΚΥΡΙΑΝΝΑ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ56.90%56.9038%376242239335.64%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 144144 54.96%54.96% 136 56.90%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 9292 35.11%35.11% 103 43.10%
Ανα Τμήμα
ΜΕΣΗ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ54.25%54.2453%369219212740.65%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 119119 43.91%43.91% 115 54.25%
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 124124 45.76%45.76% 97 45.75%
Ανα Τμήμα
ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ53.26%53.2609%285185184135.09%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 9090 43.06%43.06% 98 53.26%
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 101101 48.33%48.33% 86 46.74%
Ανα Τμήμα
ΠΗΓΗ100.00%
(2 / 2)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ50.40%50.3979%5623873771031.14%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 193193 45.73%45.73% 190 50.40%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 189189 44.79%44.79% 187 49.60%
Ανα Τμήμα
ΠΡΙΝΟΣ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ52.56%52.5581%324218215332.72%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 9696 42.86%42.86% 113 52.56%
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 110110 49.11%49.11% 102 47.44%
Ανα Τμήμα
ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ100.00%
(2 / 2)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ69.12%69.1244%319220217331.03%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 145145 64.44%64.44% 150 69.12%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 6666 29.33%29.33% 67 30.88%
Ανα Τμήμα
ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ100.00%
(2 / 2)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ63.91%63.9098%613405399633.93%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 265265 56.14%56.14% 255 63.91%
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 140140 29.66%29.66% 144 36.09%
Ανα Τμήμα
ΧΑΡΚΙΑ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ52.90%52.8986%231138138040.26%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 8888 51.46%51.46% 73 52.90%
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7777 45.03%45.03% 65 47.10%
Ανα Τμήμα