Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 29/05/2023 22:26

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ100.00%
(2 / 2)
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ75.06%75.0636%830399393651.93%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 278278 60.17%60.17% 295 75.06%
ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6060 12.99%12.99% 98 24.94%
Ανα Τμήμα
ΟΡΕΙΝΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ55.50%55.5%402209200948.01%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 102102 39.53%39.53% 111 55.50%
ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 9191 35.27%35.27% 89 44.50%
Ανα Τμήμα
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ100.00%
(2 / 2)
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ69.68%69.6751%1.014561554744.67%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 361361 58.79%58.79% 386 69.68%
ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 141141 22.96%22.96% 168 30.32%
Ανα Τμήμα
ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ72.24%72.2449%489247245249.49%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 157157 52.51%52.51% 177 72.24%
ΠΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5353 17.73%17.73% 68 27.76%
Ανα Τμήμα