Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 29/05/2023 21:29

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ100.00%
(18 / 18)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ59.35%59.3537%9.1084.7554.54920647.79%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2.6802.680 48.71%48.71% 2.700 59.35%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.7501.750 31.81%31.81% 1.849 40.65%
Ανα Τμήμα
ΒΡΟΥΧΑ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ60.17%60.1695%239125118747.70%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8181 53.64%53.64% 71 60.17%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 3838 25.17%25.17% 47 39.83%
Ανα Τμήμα
ΕΛΟΥΝΤΑΣ100.00%
(3 / 3)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ79.37%79.3702%1.4909429212136.78%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 714714 72.34%72.34% 731 79.37%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 182182 18.44%18.44% 190 20.63%
Ανα Τμήμα
ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ61.96%61.9632%261167163436.02%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 110110 58.20%58.20% 101 61.96%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 6464 33.86%33.86% 62 38.04%
Ανα Τμήμα
ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ68.29%68.2927%1608282048.75%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5353 44.54%44.54% 56 68.29%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 4343 36.13%36.13% 26 31.71%
Ανα Τμήμα
ΖΕΝΙΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ59.68%59.6774%1346262053.73%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4343 45.26%45.26% 37 59.68%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 4040 42.11%42.11% 25 40.32%
Ανα Τμήμα
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ100.00%
(3 / 3)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ60.29%60.2914%1.1175795493048.16%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 284284 41.40%41.40% 331 60.29%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 237237 34.55%34.55% 218 39.71%
Ανα Τμήμα
ΚΡΙΤΣΑΣ100.00%
(6 / 6)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ77.87%77.8721%2.4531.5781.5324635.67%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1.0511.051 66.23%66.23% 1.193 77.87%
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 359359 22.62%22.62% 339 22.13%
Ανα Τμήμα
ΚΡΟΥΣΤΑΣ100.00%
(2 / 2)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ63.06%63.0607%5633913791230.55%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 196196 47.80%47.80% 239 63.06%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 145145 35.37%35.37% 140 36.94%
Ανα Τμήμα
ΛΙΜΝΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ62.45%62.4473%451246237945.45%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 140140 50.91%50.91% 148 62.45%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 9595 34.55%34.55% 89 37.55%
Ανα Τμήμα
ΛΟΥΜΑ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ81.40%81.3953%1214343064.46%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3535 68.63%68.63% 35 81.40%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1010 19.61%19.61% 8 18.60%
Ανα Τμήμα
ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ53.37%53.3654%310216208830.32%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 112112 51.61%51.61% 111 53.37%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 7676 35.02%35.02% 97 46.63%
Ανα Τμήμα
ΠΡΙΝΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ51.04%51.0417%1869896247.31%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3333 29.46%29.46% 49 51.04%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 5757 50.89%50.89% 47 48.96%
Ανα Τμήμα
ΣΚΙΝΙΑ100.00%
(1 / 1)
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ83.33%83.3333%1688884447.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6868 64.15%64.15% 70 83.33%
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2020 18.87%18.87% 14 16.67%
Ανα Τμήμα