Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 28/06/2022 00:21

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ100.00%
(8 / 8)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ83.35%83.3545%4.2212.3962.3613543.24%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1.2661.266 42.78%42.78% 1.968 83.35%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 336336 11.36%11.36% 393 16.65%
Ανα Τμήμα
ΒΩΡΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ64.72%64.7208%752399394546.94%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 160160 31.50%31.50% 255 64.72%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 188188 37.01%37.01% 139 35.28%
Ανα Τμήμα
ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.33%58.3333%301120120060.13%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5757 30.81%30.81% 70 58.33%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2121 11.35%11.35% 50 41.67%
Ανα Τμήμα
ΚΑΜΑΡΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ63.32%63.3218%567294289548.15%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 169169 44.59%44.59% 183 63.32%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 131131 34.56%34.56% 106 36.68%
Ανα Τμήμα
ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ54.96%54.9618%497270262845.67%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 156156 49.84%49.84% 144 54.96%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8080 25.56%25.56% 118 45.04%
Ανα Τμήμα
ΚΛΗΜΑΤΟΣ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ74.29%74.2857%286141140150.70%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5050 27.32%27.32% 104 74.29%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3737 20.22%20.22% 36 25.71%
Ανα Τμήμα
ΛΑΓΟΛΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ81.36%81.3559%1066059143.40%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3434 45.95%45.95% 48 81.36%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1414 18.92%18.92% 11 18.64%
Ανα Τμήμα
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ72.91%72.9064%544211203861.21%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5959 17.35%17.35% 148 72.91%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4848 14.12%14.12% 55 27.09%
Ανα Τμήμα
ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ78.55%78.5536%742404401345.55%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 117117 23.98%23.98% 315 78.55%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5353 10.86%10.86% 86 21.45%
Ανα Τμήμα
ΣΙΒΑ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ73.13%73.1278%438235227846.35%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4444 15.17%15.17% 166 73.13%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4545 15.52%15.52% 61 26.87%
Ανα Τμήμα
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ53.73%53.7267%530324322238.87%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 180180 49.72%49.72% 173 53.73%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 104104 28.73%28.73% 149 46.27%
Ανα Τμήμα