Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 25/11/2020 10:45

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΤΥΛΙΣΟΥ100.00%
(3 / 3)
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ59.85%59.854%1.4609729591333.42%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 555555 52.56%52.56% 574 59.85%
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 280280 26.52%26.52% 385 40.15%
Ανα Τμήμα
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ73.17%73.1707%644141035.94%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3737 80.43%80.43% 30 73.17%
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 55 10.87%10.87% 11 26.83%
Ανα Τμήμα
ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ55.98%55.9783%362186184248.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 108108 44.08%44.08% 103 55.98%
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 8080 32.65%32.65% 81 44.02%
Ανα Τμήμα
ΓΩΝΙΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ62.58%62.5828%675305302354.81%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 110110 28.95%28.95% 189 62.58%
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 136136 35.79%35.79% 113 37.42%
Ανα Τμήμα
ΔΑΜΑΣΤΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ87.70%87.7005%245188187123.27%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 149149 80.11%80.11% 164 87.70%
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2020 10.75%10.75% 23 12.30%
Ανα Τμήμα
ΚΑΜΑΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ55.13%55.1282%1347878041.79%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4646 50.55%50.55% 43 55.13%
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2525 27.47%27.47% 35 44.87%
Ανα Τμήμα
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ60.00%60%511515070.59%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1313 61.90%61.90% 9 60.00%
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 33 14.29%14.29% 6 40.00%
Ανα Τμήμα
ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ57.31%57.3099%266174171334.59%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 4040 20.00%20.00% 98 57.31%
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 7878 39.00%39.00% 73 42.69%
Ανα Τμήμα
ΜΑΡΑΘΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ59.38%59.375%409256256037.41%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 140140 49.47%49.47% 152 59.38%
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 9191 32.16%32.16% 104 40.63%
Ανα Τμήμα
ΜΟΝΗΣ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ65.71%65.7143%313215210531.31%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 132132 56.90%56.90% 138 65.71%
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 4747 20.26%20.26% 72 34.29%
Ανα Τμήμα