Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 28/06/2022 00:57

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΜΟΙΡΩΝ100.00%
(10 / 10)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ55.70%55.6992%4.7933.0082.9396937.24%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 870870 24.15%24.15% 1.637 55.70%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.1331.133 31.45%31.45% 1.302 44.30%
Ανα Τμήμα
ΓΑΛΙΑΣ100.00%
(3 / 3)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ65.92%65.9193%1.085678669937.51%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 247247 31.35%31.35% 441 65.92%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 205205 26.02%26.02% 228 34.08%
Ανα Τμήμα
ΑΛΗΘΙΝΗΣ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ85.26%85.2632%1519795235.76%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6666 59.46%59.46% 81 85.26%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1111 9.91%9.91% 14 14.74%
Ανα Τμήμα
ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ56.51%56.5068%486297292538.89%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8585 24.15%24.15% 165 56.51%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 212212 60.23%60.23% 127 43.49%
Ανα Τμήμα
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ54.34%54.3379%380220219142.11%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8181 28.13%28.13% 119 54.34%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6868 23.61%23.61% 100 45.66%
Ανα Τμήμα
ΚΟΥΣΕ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ54.67%54.6667%1658075551.52%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4646 42.59%42.59% 41 54.67%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1515 13.89%13.89% 34 45.33%
Ανα Τμήμα
ΠΕΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.02%58.0247%1138181028.32%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3333 35.11%35.11% 47 58.02%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2424 25.53%25.53% 34 41.98%
Ανα Τμήμα
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.38%58.377%654383382141.44%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 9090 18.22%18.22% 223 58.38%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 142142 28.74%28.74% 159 41.62%
Ανα Τμήμα
ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ66.67%66.6667%449243243045.88%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6767 20.62%20.62% 162 66.67%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4242 12.92%12.92% 81 33.33%
Ανα Τμήμα
ΠΟΜΠΙΑΣ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ71.78%71.7791%9645014891248.03%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 226226 37.79%37.79% 351 71.78%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 122122 20.40%20.40% 138 28.22%
Ανα Τμήμα
ΡΟΥΦΑ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ51.96%51.9608%186103102144.62%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4646 34.07%34.07% 53 51.96%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2828 20.74%20.74% 49 48.04%
Ανα Τμήμα
ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ58.41%58.4098%565329327241.77%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 114114 26.51%26.51% 191 58.41%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 102102 23.72%23.72% 136 41.59%
Ανα Τμήμα