Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 28/06/2022 00:12

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ100.00%
(3 / 3)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ52.32%52.3171%1.3978368201640.16%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 294294 31.21%31.21% 429 52.32%
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 415415 44.06%44.06% 391 47.68%
Ανα Τμήμα
ΚΑΡΟΥΖΑΝΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ75.00%75%1368180140.44%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5555 62.50%62.50% 60 75.00%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2727 30.68%30.68% 20 25.00%
Ανα Τμήμα
ΛΙΛΙΑΝΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ58.00%58%208101100151.44%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 4848 37.50%37.50% 58 58.00%
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6464 50.00%50.00% 42 42.00%
Ανα Τμήμα
ΠΟΛΥΘΕΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ53.06%53.0612%261150147342.53%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 8787 48.07%48.07% 78 53.06%
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 7575 41.44%41.44% 69 46.94%
Ανα Τμήμα
ΓΕΡΑΚΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ54.49%54.4928%531347345234.65%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 188188 49.47%49.47% 188 54.49%
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 180180 47.37%47.37% 157 45.51%
Ανα Τμήμα
ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ76.76%76.7606%262143142145.42%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 123123 79.35%79.35% 109 76.76%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2626 16.77%16.77% 33 23.24%
Ανα Τμήμα
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ57.81%57.8059%393238237139.44%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 127127 46.18%46.18% 137 57.81%
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 107107 38.91%38.91% 100 42.19%
Ανα Τμήμα
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ62.07%62.069%319206203335.42%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 124124 53.22%53.22% 126 62.07%
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8181 34.76%34.76% 77 37.93%
Ανα Τμήμα
ΑΣΚΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ81.51%81.5068%336149146355.65%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 174174 85.71%85.71% 119 81.51%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2525 12.32%12.32% 27 18.49%
Ανα Τμήμα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ64.68%64.6766%325204201337.23%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 132132 58.15%58.15% 130 64.68%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 8282 36.12%36.12% 71 35.32%
Ανα Τμήμα
ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ61.00%61%403203200349.63%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 144144 58.30%58.30% 122 61.00%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 7171 28.74%28.74% 78 39.00%
Ανα Τμήμα
ΛΥΤΤΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ54.49%54.4944%321183178542.99%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 105105 48.84%48.84% 97 54.49%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 8383 38.60%38.60% 81 45.51%
Ανα Τμήμα
ΜΑΘΙΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ58.22%58.2192%246147146140.24%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 9999 56.90%56.90% 85 58.22%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 5757 32.76%32.76% 61 41.78%
Ανα Τμήμα
ΣΜΑΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ59.39%59.3939%337168165350.15%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 107107 53.50%53.50% 98 59.39%
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 5555 27.50%27.50% 67 40.61%
Ανα Τμήμα