Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 29/05/2023 22:50

Σύγκριση με:

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ100.00%
(2 / 2)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ75.70%75.6989%9194784651347.99%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 189189 31.34%31.34% 352 75.70%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 102102 16.92%16.92% 113 24.30%
Ανα Τμήμα
ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ69.00%69%189101100146.56%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3333 23.91%23.91% 69 69.00%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 4141 29.71%29.71% 31 31.00%
Ανα Τμήμα
ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ61.68%61.6766%300170167343.33%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9494 48.96%48.96% 103 61.68%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 5656 29.17%29.17% 64 38.32%
Ανα Τμήμα
ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ66.28%66.2791%1838886251.91%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 5555 49.11%49.11% 57 66.28%
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2020 17.86%17.86% 29 33.72%
Ανα Τμήμα
ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ100.00%
(3 / 3)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ62.19%62.1868%8514494391047.24%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 149149 24.63%24.63% 273 62.19%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 200200 33.06%33.06% 166 37.81%
Ανα Τμήμα
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ52.17%52.1739%251117115253.39%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4343 23.37%23.37% 60 52.17%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 7777 41.85%41.85% 55 47.83%
Ανα Τμήμα
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ52.59%52.5926%326141135656.75%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7070 32.56%32.56% 71 52.59%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 7171 33.02%33.02% 64 47.41%
Ανα Τμήμα
ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ64.37%64.3678%681350348248.60%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 141141 29.68%29.68% 224 64.37%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 159159 33.47%33.47% 124 35.63%
Ανα Τμήμα
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ73.27%73.2673%395205202348.10%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 131131 45.17%45.17% 148 73.27%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 7171 24.48%24.48% 54 26.73%
Ανα Τμήμα
ΜΙΑΜΟΥΣ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ58.99%58.9928%381140139163.25%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7676 34.08%34.08% 82 58.99%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 5757 25.56%25.56% 57 41.01%
Ανα Τμήμα
ΠΛΑΤΑΝΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ55.48%55.4839%269156155142.01%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 9797 49.74%49.74% 86 55.48%
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2222 11.28%11.28% 69 44.52%
Ανα Τμήμα
ΠΛΩΡΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ70.59%70.5882%316139136356.01%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3737 17.05%17.05% 96 70.59%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 8989 41.01%41.01% 40 29.41%
Ανα Τμήμα
ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ100.00%
(1 / 1)
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ78.57%78.5714%295126126057.29%
Υποψήφιος Α' Κυριακή Β' Κυριακή
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8888 48.35%48.35% 99 78.57%
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 3737 20.33%20.33% 27 21.43%
Ανα Τμήμα