Λήψη Αποτελεσμάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τελ. Ενημέρωση | 01/10/2020 04:21

Δημοτικό Διαμέρισμα Ενσωμάτωση Προηγείται Ποσοστό(%) % Εγγεγρ. Ψήφισαν Έγκυρα A/Λ Αποχή Αποτελέσματα
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ100.00%
(8 / 8)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ42.78%42.7847%4.2213.0562.9599727.60%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1.266 42.78%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 885 29.91%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 377 12.74%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 336 11.36%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 95 3.21%
Ανα Τμήμα
ΒΩΡΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ37.01%37.0079%752516508831.38%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 188 37.01%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 160 31.50%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 98 19.29%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 56 11.02%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 1.18%
Ανα Τμήμα
ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ100.00%
(1 / 1)
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ43.78%43.7838%301190185536.88%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 81 43.78%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 57 30.81%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24 12.97%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 21 11.35%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 1.08%
Ανα Τμήμα
ΚΑΜΑΡΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ44.59%44.591%5673933791430.69%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 169 44.59%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 131 34.56%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 53 13.98%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 23 6.07%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 0.79%
Ανα Τμήμα
ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ49.84%49.8403%4973373132432.19%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 156 49.84%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 80 25.56%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41 13.10%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 25 7.99%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 3.51%
Ανα Τμήμα
ΚΛΗΜΑΤΟΣ100.00%
(1 / 1)
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ42.62%42.623%275188183531.64%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 78 42.62%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 50 27.32%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 37 20.22%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 8.20%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 1.64%
Ανα Τμήμα
ΛΑΓΟΛΙΟΥ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ45.95%45.9459%1067774327.36%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 34 45.95%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 20 27.03%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 18.92%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 8.11%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 0.00%
Ανα Τμήμα
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ100.00%
(2 / 2)
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ47.65%47.6471%544348340836.03%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 162 47.65%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 65 19.12%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 59 17.35%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 48 14.12%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 1.76%
Ανα Τμήμα
ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ100.00%
(2 / 2)
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ34.02%34.0164%7425114882331.13%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 166 34.02%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 149 30.53%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 117 23.98%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 53 10.86%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 0.61%
Ανα Τμήμα
ΣΙΒΑ100.00%
(1 / 1)
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ60.00%60%4383012901131.28%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 174 60.00%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 45 15.52%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 44 15.17%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 22 7.59%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 1.72%
Ανα Τμήμα
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ100.00%
(1 / 1)
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ49.72%49.7238%5283843622227.27%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 180 49.72%
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 104 28.73%
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 48 13.26%
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 26 7.18%
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 1.11%
Ανα Τμήμα